نحوه نمایش:
نمایش: 24 48 همه
 • 105 وات-شرکت خزرشید

  35,915 تومان

  لامپ 105 وات کم مصرف خزرشید با ضریب توان بالای 0.5 ، بهره نوری 50 لومن بر وات و 8000…

 • 105وات-شرکت شمسه

  35,800 تومان

 • 12 وات-شرکت خزرشید

  6,158 تومان

  لامپ 12 وات کم مصرف خزرشید با ضریب توان بالای 0.5 ، بهره نوری 50 لومن بر وات و 8000…

 • 13 وات -شرکت شمسه

  6,400 تومان

 • 13 وات-شرکت خزرشید

  6,376 تومان

  لامپ 13وات کم مصرف خزرشید با ضریب توان بالای 0.5 ، بهره نوری 50 لومن بر وات و 8000 ساعت…

 • 14 وات

  55,000 تومان
 • 15 وات-شرکت خزرشید

  6,649 تومان

  لامپ 15 وات کم مصرف خزرشید با ضریب توان بالای 0.5 ، بهره نوری 50 لومن بر وات و 8000…

 • 18 وات-شرکت خزرشید

  6,976 تومان

  لامپ 15 وات کم مصرف خزرشید با ضریب توان بالای 0.5 ، بهره نوری 50 لومن بر وات و 8000…

 • 200 وات-شرکت خزرشید

  71,940 تومان

  لامپ 200 وات کم مصرف خزرشید با ضریب توان بالای 0.5 ، بهره نوری 50 لومن بر وات و 8000…

 • 24وات-شرکت شمسه

  7,400 تومان

 • 25 وات-شرکت خزرشید

  7,466 تومان

  لامپ 25 وات کم مصرف خزرشید با ضریب توان بالای 0.5 ، بهره نوری 50 لومن بر وات و 8000…

 • 25 وات-شرکت شمسه

  7,600 تومان

 • 28وات

  72,000 تومان
 • 32 وات-شرکت خزرشید

  9,265 تومان

  لامپ 32 وات کم مصرف خزرشید با ضریب توان بالای 0.5 ، بهره نوری 50 لومن بر وات و 8000…

 • 32وات-شرکت شمسه

  9,000 تومان
 • 36وات FPL-شرکت خزرشید

  2,474 تومان

  لامپ 36 وات مهتابی FPL خزر شید سرپیچ 2G11 در رنگ های آفتابی و مهتابی

 • 40 وات-شرکت خزرشید

  11,281 تومان

    لامپ 40 وات نیم پیچ کم مصرف خزرشید با ضریب توان بالای 0.5 ، بهره نوری 50 لومن بر…