Image of mv cap and LV

خازن و محیط زیست

آیا میدانید استفاده از خازن و بانک خازنی علاوه بر تاثیرات بهینه اقتصادی ، چه تاثیرات مثبتی بر محیط زیست خواهد داشت
برای تماس با مشاورین ما کلیک کنید

بهترین روش به منظور حفظ مصرف تعادلی بین توان اکتیو و راکتیو استفاده از خازن و بانک خازنی در کلیه صنایع می باشد

بهترین روش به منظور حفظ مصرف تعادلی بین توان اکتیو و راکتیو استفاده از خازن و بانک خازنی در کلیه صنایع می باشد

تاثیرات اقتصادی خازن گذاری

در صورت نصب و طراحی صحیح بانک خازنی برای یک مصرف کننده، علاوه بر مزایایی فنی بسیار،تمامی هزینه های ناشی از جریمه راکتیو از بین خواهد رفت. این بدین معنی است که پس از خازن گذاری، هزینه راکتیو از قبوض برق شما کسر، و درمدت کوتاهی بازگشت هزینه های اولیه مربوط به طراحی، ساخت و تامین و نصب بانک خازنی صورت میگیرد.

این بازه برگشت سرمایه رابطه مستقیمی با میزان مصرف راکتیو  خواهد داشت. هرچقدر میزان مصرف راکتیو  بالاتر باشد، بازه زمانی برگشت سرمایه کوتاه تر خواهد بود.به عنوان مثال  برای شرکت هایی همانند فولاد و پتروشیمی زمان تخمینی 2 تا 5 ماه می باشد.

Image of Ducati Mv cap 2
Image of Inrush reactor
Image of HV Fuse efen logo
Image of Frako Power Factor Correction Capacitor 1
Image of Efen fuse switches
Image of Detune Filter

مسیر میانبر دسترسی به محصولات آماج

آنالیز کیفیت توان پیشنهاد عیدانه برای کلیه صنایع