آنالیز کیفیت توان

به طور کلی مبحث کیفیت توان و بررسی و آنالیز کیفیت توان، از جمله ی جدیدترین و پر اهمیت ترین مباحث روز مهندسی برق قدرت می باشد. در دهه ی گذشته، افزایش مصرف کنندگان غیر خطی در صنعت منجر به افزایش سطح اعوجاجات هارمونیکی در شبکه شده است. این افزایش در سطح اعوجاجات هارمونیکی از طرفی سبب آسیب دیدگی و کاهش طول عمر ادوات شبکه از جمله ترانسفورماتورها، الکتروموتورها، خازنها و .. میگردد. از جهت دیگر باعث بروز خطراتی چون وقوع رزونانس ، افزایش دمای عملکرد و کاهش بهره وری تجهیزات می شود.
نخستین قدم در جهت ارزیابی و آنالیز کیفیت توان شبکه و دریافت مشاوره ، دریافت اطلاعات صحیح از شبکه مورد نظر می باشد. بدین منظور می بایست از دستگاه آنالایزر استفاده نمود. از مهمترین موارد این گام، شناسایی نقاط مناسب جهت برداشت اطلاعات است.پس از شناسایی ، نصب آنالایزر در آن نقطه انجام می شود. بررسی و براورد داده ها پس از نصب در بازه زمانی مشخص صورت میگیرد.
مهم ترین پارامترهای مورد بررسی در زمینه کیفیت توان الکتریکی عبارت است از:

  • ولتاژهای خط

  • جریانهای خط
  • توان اکتیو، راکتیو
  • تغییرات ضریب توان
  • تغییرات فرکانس
  • مقادیر اعوجاجات ولتاژ به همراه کلیه نمودارهای هارمونیکی
  • مقادیر اعوجاجات جریان به همراه کلیه نمودارهای هارمونیکی

اندازه گیری پارامترهای ذکر شده با استفاده از نصب تجهیزات پبشرفته آنالایز کیفیت توان انجام خواهد گرفت. سپس تحلیل داده ها با نرم افزار مخصوص انجام میشود. درنهایت داده ها با مقادیر مجاز استاندارد مقایسه می شوند. بدیهی است که هدف از آنالیز کیفیت توان و نصب آنالایزر ارائه راهکارهای مناسب با توجه به تحیل داده ها می باشد. این راهکارها به نحوی است که انجام آنها موجب بهبود کیفیت توان و رفع مشکلات موجود می باشد.

آماج ایران با کادری مجرب آمادگی کامل خود را جهت نصب دستگاه آنالایزر  و ارائه انواع مشاوره های بهبود کیفیت توان  به منظور رفع مشکلات مصرف کنندگان اعلام می دارد.با استفاده از این راهکار، طراحی شما چه از جهت آلودگی های هارمونیکی و چه از جهت  طول عمر بهینه شده و از جهت اقتصادی به صرفه تر خواهد بود.