آدرس: تهران-تهران پارس- بین فلکه سوم و چهارم- خیابان 214 غربی یا برزویی- پلاک 64- واحد 3

تلفن: 77045174 21 98+

همراه: 98 92 560 912 98+ ،37 48 628 912 98+

 

ایمیل:

بخش فروش: Sales.dep@amajiran.com

بخش فنی:Tech.dep@amajiran.com

بخش بازرگانی: marketing.dep@amajiran.com